NÄTVERK & SÄKERHET

NETOPS

NetOpsExperter inom traditionella nätverksområden.

Vi erbjuder expert-/specialistkonsulttjänster inom traditionella nätverksområden.
Vi har bestämt oss för att ”ta flaggan i Sverige” som den främsta märkesoberoende konsultfirman inom nätverksautomatisering där vi redan idag har mer än en handfull experter verksamma.

Vi har konsulttjänster bl.a. inom:

 • Nätverksautomatisering
 • Utbildning/workshops inom nätverksautomatisering
 • Nätverksdesign
 • Implementering/migrering
 • Optimering
 • Felsökning
 • Drift och förvaltning
 • Rådgivning/upphandling
 • Teknisk strategi

SPECIALIST

KONSULTTJÄNSTER

Alla våra konsulter inom SecOps har ett högt moderniseringsfokus och vi erbjuder expert-/specialistkonsulttjänster inom området. Om ni bara vill ha en traditionell brandväggsadministratör går ni miste om konsulter som är specialiserade inom det moderna sättet att bygga effektiva, starka och snabba säkerhetslösningar.

Konsulttjänster vi erbjuder:

 • Nätverkssäkerhet
 • IT-säkerhetsspecialister inom infrastruktur med expertis på Linux/Windows i botten
 • Penetrationstester
 • Säkerhetsanalyser/rådgivning
 • Drift och förvaltning av it-säkerhetslösningar med automatiseringsfokus
 • Rådgivning/upphandling
 • Teknisk strategi

DEVOPS

DevOps med höga automatiserings- och programmeringskunskaper.

Inom DevOps Infra/Cloud erbjuder vi expert-/specialistkonsulttjänster där alla våra konsulter har högt automatiseringsfokus och höga programmeringskunskaper.
Vill ni ha en traditionell Linux/Windows sysadmin kan ni höra av er till någon annan - lite skämt åsido, men vi är generellt specialiserade inom det moderna sättet att bygga infra-/cloud-lösningar där vi erbjuder följande:


 • CloudOps där vi bl.a. har expertis inom AWS och Azure
 • Infrastrukturspecialister med programmeringskunskap och expertis på Linux/Windows i botten
 • Infrastruktur/molndesign
 • Implementering/migrering
 • Optimering
 • Felsökning
 • Drift och förvaltning med automatiseringsfokus
 • Rådgivning/upphandling
 • Teknisk strategi